Ansiktszonterapi

En modern behandlingsteknik med rötter i österländsk medicin

Ansiktszonterapi

Ansiktszonterapi är en modern behandlingsteknik med rötter i österländsk medicin. Metoden har utvecklats under en lång period av forskning och är en kombination av orientalisk medicin och zonterapiteknik från sydamerikanska indianstammar samt modern neuroanatomisk forskning.
Ansiktszonterapin angriper grundorsaken till eventuell ohälsa men är också effektiv som symptombehandling vid t ex nack-. och axelbesvär, allergi, spända käkmuskler, stress etc.
Med tryck och strykningar i ansiktet är det möjligt att sända impulser via det centrala nervsystemet till ett specifikt organ, öka blodcirkulationen, balansera kemin i kroppen och samtidigt påverka de emotionella aspekterna.
Metoden är sedan 2001 erkänd av den Danska statens behandlingscenter för hjärnskadade. År 2003 inleddes på initiativ av Rigshospitalet i Köpenhamn ett forskningsprojekt om metodens effekter.
Lone Sørensen, teknikens grundare, har en gedigen bakgrund inom komplementärmedicin; utbildning inom reflexologi, akupunktur, kinesiologi, samt neurologi från Danmark, Frankrike, Chile, Tyskland, Argentina och Chile. Nära 30 års forskning av reflexologiska terapier har skapat metoden känd som Ansiktszonterapi.

Pris för Ansiktszonterapi

Ingår i taxan för massage hos Anna