Diagnostiskt ultraljud

Din naprapatklinik i Göteborg

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik är ett snabbt och effektivt sätt att undersöka led- och muskelrelaterade skador i kroppen. Vi använder det för att komplettera och verifiera den kliniska undersökningen.
Detta ger möjlighet att ställa säkrare diagnoser och därmed lättare att ge optimerad behandling och rehabilitering för din skada.

Med ultraljudet kan vi se muskler, senor, nerver, ligament, leder, brosk, kärl och andra mjukdelar i kroppen. Vi kan mäta tjocklek, area, se blodflöden i strukturer och upptäcka skador och inflammationer. I många fall kan ultraljudsdiagnostik vara ett bra alternativ till magnetkamera. Ultraljudet särskiljer sig med möjligheten att se den skadade strukturen eller inflammationen under rörelse.

Ultraljudet tolkas direkt och ofta kan du själv få se den bild av sin vävnad som undersökaren ser under själva ultraljudsundersökningen och undersökaren kan därmed direkt beskriva och berätta vad som ses. Du utsätts inte för någon strålning och det finns heller inga biverkningar.

Vi gör bedömningar på det som är relevant inom vårt behandlingsområde samt det vi är utbildade och har behörighet på att tolka. Fynden vid ultraljudsbedömning är inte alltid definitiva utan ska alltid vägas in i ett kliniskt sammanhang med anamnes och symtom.
Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta mätbar information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär.

Vi har en avancerad maskin från Sonosite med bra bildkvalitet och färgdoppler.
Ultraljud med färgdoppler är ett måste om man ska kunna se om det finns kärlinväxt i senstrukturer.

Ultraljudsdiagnostik används bland annat för

  • Skador i senor och muskler. Exempelvis axelssmärta, armbågssmärta eller hälsene-smärta.
  • Ledbandsskador, Exempelvis en stukad fot
  • Mjukdelsförkalkningar, Exempelvis kalkaxel
  • Kärlinväxt i senor, Exempelvis hälsena
  • Inflammationer i mjukdelar och leder, Exempelvis en inflammerad slemsäck
  • Se muskelaktivering, feedback på din koordination.

Vi håller på och specialutbildar oss i Ultraljudsundersökning vid besvär i rörelseapparaten och går fortlöpande kurser hos Niklas Norlen, Hands-on Sweden

Pris för ultraljudsdiagnostik

Utförs av och ingår i de olika taxorna för naprapat Henrik och fysioterapeut Jimmy.