Fysioterapi

Optimera läkning, minska smärtan och öka styrkan

Fysioterapeut

Den 1 januari 2014 skedde ett namnbyte från sjukgymnastik/sjukgymnast till fysioterapi/fysioterapeut. De som redan hade legitimation kunde dock välja att behålla titeln sjukgymnast.

Fysioterapeututbildningen är en universitetsutbildning på 180 högskolepoäng som leder till en kandidatexamen i fysioterapi. Yrkestiteln fysioterapeut är skyddad och Socialstyrelsen utfärdar efter ansökan och godkännande legitimation. Som fysioterapeut lär man sig undersöka, bedöma och behandla människans rörelsefunktioner. Fysioterapeuten lär sig även hur patienten kan arbeta förebyggande och ta tillvara sina egna resurser.

Vi har stor erfarenhet av och utbildning i behandling av skador i hela kroppen vid olika sorters smärta, stelhet i leder och svaghet i muskler. Vår sjukgymnast har särskild inriktning på axlar, fot, vad och knä. Vi behandlar bl.a. löparknä, skador i benhinna, hälsporre, tennisarmbåge samt övriga åkommor inom idrottsmedicin.
Syftet med den fysioterapeutiska behandlingen är att optimera läkning, öka styrkan samt minska smärtan. Du ska kunna återgå till samma idrottsnivå eller arbete som före skadan.

Vi utför behandling av akuta smärtor och skador men även av återkommande eller långdragna problem. Oavsett skada är målet att hitta en långsiktig lösning på problemen.

Du är också självklart välkommen till oss om du vill ha råd och stöd i förebyggande syfte eller vill ha hjälp med din träning, att komma igång eller komma vidare – oavsett om du är motionär, elitidrottare eller har ett arbete som ställer specifika krav på din fysiska kapacitet.

Urval fysioterapeut/sjukgymnastbehandlingar:

  • Akupunkturbehandling används för att minska smärta och för att stimulera läkningsprocessen. Akupunkturmetoder som används är elakupunktur, dryneedling, triggerpunktsakupunktur och periost stimulering, antingen som egen behandling eller för att ytterligare förstärka effekten av övrig behandling. Vanliga problem där akupunktur är lämplig som metod är huvudvärk och migrän, ledsmärta, ryggsmärta, muskelsmärta, spänningstillstånd samt idrottsskador.
  • Kinesiotejp är ett koncept som utvecklades för mer än 25 år sedan av Dr Kenzo Kase, en japansk kiropraktor verksam i USA. Tejpen används nu av elitidrottare runt om i världen. Vi använder den som en del av den sjukgymnastiska behandlingen. Tekniken skiljer sig mycket från traditionell tejpning. Vi använder oss av kinesiotejpen och dess egenskaper för att på olika sätt för att stödja muskelfunktion och ligament som ett komplement i rehabprocessen efter skada.
  • Löpskolning genomförs genom praktisk teknikträning utomhus. Det sker enskilt eller i grupp med två till tre personer.
  • Mobilisering utifrån Ortopedisk manuell terapi (OMT) används för att återställa den normala rörligheten i lederna. Metoden är smärtfri och tekniken väljs efter patient och besvär. Syftet är smärtlindring samt ökad avslappning av musklerna samt återställa ledrörligheten.
  • Muskeltöj/stretching ger smärtlindring, avslappning och styrkeökning i förkortad muskulatur. Stretching används även för att rehabilitera samt förebygga muskelskador.
  • Rehab och styrketräning, vi hjälper dig under hela rehabprocessen med individuellt anpassat träningsprogram utifrån din skada, parallellt med behandling.
  • Stötvågsbehandling eller ShockwaveTherapy är en effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod för kroniska smärttillstånd. Vi använder behandlingen vid bland annat axelsmärtor, plantarfaschit/hälsporre och hälsenebesvär.

För Fysioterapeutbehandling har vi nu avtal med regionen, högkostnadskort och frikort gäller.

Vi har även avtal med flertalet sjukvårdsförsäkringsbolag. Kolla med ditt försäkringsbolag, din arbetsgivare eller kontakta oss direkt.

Pris för fysioterapeut behandling

Via Hälso- och sjukvården i Västra Götaland kostar det 200kr per besök, frikort gäller och avgiften är frikortsgrundande.

Privat taxa 750kr per besök.

Avbokning hos Fysioterapeut senare än 24 timmar innan utsatt tid debiteras privat och i gällande fall enligt regionens regler.

Avtal med Hälso och sjukvården i VGR

Du behöver ingen remiss. Ett besök kostar 200:- frikort gäller och avgiften är frikortsgrundande.

För barn och ungdomar till och med 19 år är besök avgiftsfria. Patientavgift betalas från och med patientens 20-årsdag.

Även för personer som fyllt 85 år är besök avgiftsfria.