Integritetspolicy för partnerföretagen hos Naprapatkliniken Väst

 

Hos oss bedrivs fyra typer av verksamheter: naprapati, fysioterapi, massageterapi och kiropraktik. Informationen nedan gäller för:

– Naprapatkliniken Väst AB, 556272-9430 – naprapati och massageterapi

– Leg. Naprapat Krister Norrgårds, 750112-XXXX – naprapati

– Rönns Fysioterapi AB, 559112-2428 – fysioterapi

– Body Ocean AB, 556989-0717 – massageterapi

– Hägge Consulting AB, 556836-9481 – massageterapi

– Smith, Alma, 930331-XXXX – kiropraktik

Vart och ett av företagen är personuppgiftsansvariga för respektive behandling av de personuppgifter som företas inom ramen för varje verksamhet.

Vi behandlar alltid den information vi får från våra patienter och kunder på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt. Skyddet för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss, då dess karaktär är av känslig natur. Vi tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och för naprapatisk och fysioterapeutisk verksamhet även patientdatalagen (2008:355) när vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och du har även möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen.

 

Naprapatisk och fysioterapeutisk verksamhet

Varför behandlar vi personuppgifter och på vilken grund?

Vi samlar in personuppgifter som rör dig för att kunna ge dig den vård samt tillhandahålla dig de tjänster och/eller produkter som vi kommit överens om, d v s för att kunna fullgöra avtalet med dig. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag (t ex patientdatalagen), annan författning och myndighetsbeslut.

 

Varifrån får vi dina personuppgifter och vilken information samlar vi in?

Antingen samlar vi in informationen direkt från dig när du kontaktar oss, eller så får vi den från försäkringsbolag som förmedlar kontakt mellan dig som patient och oss som vårdgivare.

Vi behöver personuppgifter för att kunna identifiera dig (namn och, personnummer) samt kontaktuppgifter för att nå dig (adress, telefonnummer och e-postadress). Vidare behandlar vi dina hälsouppgifter.

 

Vilka får ta del av personuppgifterna?

Vi kan komma att dela med oss av information till varandra och till övriga partnerföretag som samarbetar under namnet ”Naprapatkliniken Väst”. Personuppgifterna kan även komma att överföras till relevant myndighet, såsom Inspektionen för vård och omsorg, landstinget och försäkringsbolag när sådan skyldighet uppstår.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna så länge vi har ett avtal med dig att fullgöra. I vissa fall sparar vi personuppgifterna en längre tid på grund av lagar och förordningar som vi lyder under, t ex för att uppfylla bestämmelsen i patientdatalagen om bevarande av journalhandlingar (minst tio år).

 

Vilka är dina rättigheter?

Genom att kontakta oss har du rätt att begära:

– tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar,

– rättelse om personuppgifterna vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga,

– radering av personuppgifter (det kan dock visa sig att vi har rätt att spara personuppgifterna),

– begränsning av behandling (om vissa förutsättningar föreligger),

– flytt av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig,

– spärr för elektronisk åtkomst av uppgifter, samt

– att få information om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst som ev. förekommit.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med patientdatalagen har du enligt artikel 82 i GDPR och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt att begära ersättning.

 

Sökbegrepp

Vi använder inga känsliga personuppgifter som sökbegrepp.

 

Direktåtkomst

Med direktåtkomst avses att den som är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka uppgifter som en mottagare vid ett visst tillfälle tar del av och att mottagaren av informationen inte kan påverka innehållet i det informationssystem som informationen lämnas ut från.

Direktåtkomst till dina personuppgifter kan förekomma då vi och övriga partnerföretag  är anslutna till ett sammanhållet journalföringssystem.

 

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

Vid begäran om utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling tillämpas kryptering av e-postmeddelande.

 

Massageterapeutisk verksamhet

Varför behandlar vi personuppgifter och på vilken grund?

Vi samlar in personuppgifter som rör dig för att kunna ge dig den friskvård samt tillhandahålla dig de tjänster och/eller produkter som vi kommit överens om, d v s för att kunna fullgöra avtalet med dig.  För att behandla uppgifter om hälsa, som anses vara särskilda personuppgifter, behöver vi ditt samtycke.

 

Vilka får ta del av personuppgifterna?

Vi kan komma att dela med oss av information till varandra och till övriga partnerföretag som samarbetar under namnet ”Naprapatkliniken Väst”.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

 

Vilka är dina rättigheter?

Genom att kontakta oss har du rätt att begära:

– tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar,

– rättelse om personuppgifterna vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga,

– radering av personuppgifter (det kan dock visa sig att vi har rätt att spara personuppgifterna),

– begränsning av behandling (om vissa förutsättningar föreligger),

– flytt av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig,