Medicinsk laser

En icke invasiv behandlingsmetod

Vad är Medicinsk laser?

Medicinsk laserterapi (LLLT- Low Level Laser Therapy) eller även numera kallad PhotoBioModulation (PBM) är en icke invasiv behandlingsmetod

som används för att minska smärta, inflammation och främja läkning.

Hur fungerar medicinsk laser?

Laserljuset har visats ha positiva effekter på cellernas tillverkning av ATP (adenosintrifostat) som är ett slags bränsle som är nödvändigt för cellens funktion. Genom att mer ATP frigörs får cellen en ökad förmåga att återställa normal funktion.

Hur går behandlingen till?

Terapeuten använder en laserprob som belyser området som anses vara orsaken till besvären. Behandlingen tar runt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas.

Hur känns behandlingen?

Behandlingen är i regel helt smärtfri. Det vanligaste som kan upplevas är lätt värmeökning och/eller pirrande känsla i det behandlade området.

Biverkningar

Medicinsk laserterapi ger oftast inga biverkningar. I enstaka fall kan en del uppleva viss träningsvärkskänsla i området som kan sitta i några timmar eller dagar.

När används metoden?

Behandlingsmetoden kan användas på de allra flesta besvär i leder och muskler.

Exempel på besvär som kan behandlas med laser;

  • Slemsäcksinflammation
  • Artrit/Artros (symtomlindring vid lättare/måttlig artros)
  • Tendinopatier
  • Rotatorkuffskador
  • Muskelvärk
  • Akut muskelbristning

Vem kan inte behandlas med Medicinsk laser? 

De allra flesta kan erhålla behandling med medicinsk laser men det finns några tillstånd då

behandlingen ej genomförs därför är det viktigt att du diskuterar detta med din terapeut innan

behandling.

Exempel på tillstånd där laserbehandling inte används;

  • graviditet
  • om du står på immunosupprimerande läkemedel
  • cancerbehandling

Priser för medicinsk laser

Ingår i taxan för naprapat, kiropraktor och fysioterapeut.