Dry needling

Effektiv behandling av muskulära smärtor och problem

Dry needling

Dry needling är en behandlingsmetod där akupunkturnålar används för behandling av muskulära smärtor och problem. Syftet är att förändra de spänningstillstånd, så kallade triggerpunkter, som ger upphov till besvären. Ofta används dry needling som ett komplement till andra metoder som exempelvis manipulation eller massage.

Metoden ska inte blandas ihop med traditionell kinesisk akupunktur.

Exempel på tillstånd som kan behandlas med dry needling.

-Muskelsmärta
-Spänningshuvudvärk
-Piriformissyndrom
-Smärta ut i armar
-Skuldersmärta
-Golf/tennisarmbåge
– Ischias

Är behandlingen smärtsam?

När nålen sätts ner i huden kan det stickas till men somliga känner ingenting. Då nålen träffar en triggerpunkt uppstår ett fenomen kallat local twitch response. En del kan uppleva detta som smärtsamt eller obehagligt medan andra upplever en sorts avslappning trots smärta. Det är heller inte ovanligt att smärta strålar ut till ett annat område än det behandlade.

Efter behandlingen

Några patienter kan uppleva yrsel och illamående direkt efter behandling men den brukar vara snabbt övergående. De allra flesta får någon form av ömhet och träningsvärkskänsla i det behandlade området. Det kan också uppstå svullnad, rodnad och viss tyngdkänsla. Allt detta brukar vara övergående på allt mellan några timmar upp till ett par dagar.

Ömheten efter behandlingen kan minska av lätt fysisk aktivitet eller lätt stretching.

Kontraindikationer

Dry needling utförs inte om du har:
– Pågående infektion i kroppen
– Akut inflammation
– Om du har en blödarsjukdom
– Är gravid
– Behandlas för cancersjukdom
– Har sjukdom som sprids via blodsmitta (HIV, Hepatit B och C)

Extra försiktighet tas om du:

– Står på hög dos blodförtunnande
– Om du nyligen fått injektioner av biologiska läkemedel för reumatisk sjukdom

Vid frågor eller funderingar, ta upp det med din terapeut!

Pris för Dryneedling

Ingår i taxan för kiropraktor