Naprapati

Behandlingsmetod som används vid besvär i ryggrad, bäcken, leder och muskler

Naprapati

Ordet naprapati kommer ursprungligen ifrån tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Fritt översatt betyder naprapati ”korrigering av orsak till lidande”.

Naprapati är en medicinsk manuell behandlingsmetod som används vid besvär i ryggrad, bäcken, leder och muskler. Orsaken till besvären kan vara förändringar i bindväv, muskler, senor, ligament och ledkapslar till följd av ex statiskt monotont arbete, fel arbetsställning eller felaktig träning.

Utbildning till leg. naprapat:

Utbildningen sker på Naprapathögskolan i Stockholm. Undervisningen sker på heltid och tar 4 år. Blivande naprapater undervisas i såväl grundmedicinska som manuella, ortopediska ämnen.
Redan tidigt under utbildningen börjar specialiseringen mot manuell medicin. Grundutbildningen avslutas med examensarbete motsvarande C- betygsuppsats. Efter godkänd utbildning samt ett års praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvård, kan naprapater fr. om. 1994 ansöka om legitimation hos socialstyrelsen.

Behandlingens olika steg

Vi lägger extra stor vikt vid att ge varje kund ett personligt omhändertagande och följer upp varje behandling, med förslag på förebyggande åtgärder. Vi tar hänsyn till dina egna behov och förutsättningar, och anpassar behandlingen därefter.

  • Anamnes – Vid första besöket görs en grundlig anamnes. Det innebär att du får berätta om var och när det gör ont, hur länge besvären har funnits samt vilken typ av smärta det är etc.
    Efter anamnesupptagning sker undersökning där man först gör en neurologiskt status. Därefter undersöker man muskel- och ledrörlighet. Diagnos ställs och om indikation för behandling finns använder naprapaterna sig av följande behandlingsformer:
  • Massage – ger ökad avslappning av musklerna vilket leder till smärtlindring samt borttransportering av slaggprodukter.
  • Manipulation – används för att återställa den normala rörligheten i lederna. Manipulationsgreppet utförs med en snabb och lätt rörelse. Metoden är smärtfri och tekniken väljs efter patient och besvär. Effekten ger smärtlindring samt ökad avslappning av musklerna.
  • Mobilisering – syftet är detsamma som vid manipulation, det vill säga att återställa ledrörligheten.
  • Muskeltöj/stretching – ger smärtlindring, avslappning och styrkeökning i förkortad muskulatur. Stretching används även för att rehabilitera samt förebygga muskelskador.
  • Elterapi – ger smärtlindring, muskelavslappning, ökad blodcirkulation och minskar den svullnad som uppstår vid akuta skador.
  • Hemövningar – vi ger råd och rekommendationer om övningar att göra hemma för att bibehålla ett gott behandlingsresultat.

Pris för naprapatbehandling

Epassi, friskvårdsbehandling naprapat

750kr per besök

875kr per besök