Personlig service

Hos oss sätter vi dig som patient i fokus

 

Många kompetenser

Vi hittar rätt behandling för dig

 

Massage

För ditt välbefinnande

 

Naprapati & Kiropraktik

Manuella tekniker för att diagnostisera och behandla smärtor och besvär

 

Fysioterapi

Optimera läkning, minska smärtan och öka styrkan

 

Ultraljudsdiagnostik

Effektivt sätt att undersöka led- och muskelrelaterade skador

Har du akuta besvär, vill stå på återbudslista eller om du har frågor så ring 031- 68 35 70

Av- och ombokningar skall meddelas senast 24 timmar innan avtalad tid, annars debiteras fullt pris.

Välkommen till Naprapatkliniken

Vi på Naprapatkliniken tar hänsyn till dina behov och förutsättningar och anpassar din behandling därefter. Oavsett om du kommer hit för massage pga kontorsarbete eller om du fått akut ont i ryggen är vi kliniken för dig. Är du opererad hjälper vår fysioterapeut dig med din rehab. Vi behandlar bla ryggskott, nackspärr, huvudvärk, fotbesvär, höftsmärta, musarm.

  • Naprapati
  • Massage
  • Stötvågsbehandling
  • FAT-tool
  • Spiral stabilisering
  • Fysioterapi
  • Kiropraktik
  • Ultraljudsundersökning
  • Dry needling
  • Ansiktszonterapi

Naprapati

Ordet naprapati kommer ursprungligen ifrån tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande.

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans cheiro och praktikos som fritt översatt betyder  ”att behandla med händerna”.

En kiropraktor använder sig av manuella tekniker för att diagnostisera och behandla smärtor och besvär i ryggrad, bäcken, leder och muskler.

Massage

Vid ensidig och/eller felaktig belastning och stressig miljö drar kroppens muskler ihop sig. Stela och spända muskler är en följd. Kroppen reagerar på detta med t ex huvudvärk, muskelvärk och/eller trötthet. Många drabbas av dessa besvär och kostnaderna är enorma.

Fysioterapi

Den 1 januari 2014 skedde ett namnbyte från sjukgymnastik/sjukgymnast till fysioterapi/fysioterapeut. De som redan hade legitimation kan dock välja att behålla titeln sjukgymnast. Vi har stor erfarenhet av och utbildning i behandling av skador i hela kroppen vid olika sorters smärta, stelhet i leder och svaghet i muskler.

Spiral stabilisering

Kanske vill du förbättra din löpteknik eller utmana din styrka, balans och koordination? Eller är det rehabiliterande, avlastande och förebyggande övningar du behöver?

Ansiktszonterapi

Ansiktszonterapi är en modern behandlingsteknik med rötter i österländsk medicin. Metoden har utvecklats under en lång period av forskning och är en kombination av orientalisk medicin och zonterapiteknik från sydamerikanska indianstammar samt modern neuroanatomisk forskning.

Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik är ett snabbt och effektivt sätt att undersöka led- och muskelrelaterade skador i kroppen. Vi använder det för att komplettera och verifiera den kliniska undersökningen. Detta ger möjlighet att ställa säkrare diagnoser och därmed kunna ge optimerad behandling och rehabilitering för din skada.

Stötvågsbehandling

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag. Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskeletal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

Dry needling

Vad är dry needling?
Dry needling är en behandlingsmetod där akupunkturnålar används för behandling av muskulära smärtor och problem. Syftet är att förändra de spänningstillstånd, så kallade triggerpunkter, som ger upphov till besvären

FAT-tool

 

Fascial Abrasion Tool – ett verktyg vi använder för att genom vibrationer lösa upp bindväven/fascian och öka rörligheten i leden.