Kiropraktik

Behandlingsmetod som används vid besvär i ryggrad, bäcken, leder och muskler

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans cheiro och praktikos som fritt översatt betyder  ”att behandla med händerna”.

En kiropraktor använder sig av manuella tekniker för att diagnostisera och behandla smärtor och besvär i ryggrad, bäcken, leder och muskler. Teorin kiropraktiken bygger på är att leder som är begränsade i sin rörelse påverkar nervsystemet. Denna påverkan kan i sin tur leda till besvär och smärta lokalt i leden, omkringliggande muskulatur eller andra delar av kroppen.  

Exempel på sökorsaker en kiropraktor kan behandla.

-Rygg/nacksmärta

-Tennis/golfarmbåge

-Huvudvärk/yrsel

-Stelhet i nacke/axlar/skuldror

-Axel/knä/fotsmärta

-Domningar/stickningar i armar/ben

Utbildning till leg. Kiropraktor

Utbildningen till kiropraktor i Sverige är 5 år lång och sker på Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Stockholm. Det är en grundläggande medicinsk utbildning där teori varvas med praktik. Efter avslutad utbildning genomförs ett års praktisk tjänstgöring inom hälso- och sjukvård för att sedan få ansöka om legitimation hos socialstyrelsen.

Behandlingen:

Under ditt besök görs en grundlig undersökning med individanpassad behandling och rådgivning. Behandlingen skräddarsys tillsammans med dig utefter den diagnos som ställs. Skulle det finnas indiktationer där behandling inte är lämplig kommer du hänvisas vidare till annan vårdgivare.

  • Anamnes- Innan behandlingen börjar tas en grundlig anamnes där du får svara på frågor om bland annat; nuvarande besvär, debut och smärtkaraktär, om du har några sjukdomar, om du tar läkemedel etc.
    Därefter sker en neurologisk och ortopedisk status följt av undersökning av leder och muskler. De behandlingsmetoder som används är:
  • Manipulation- används för att återställa den normala rörligheten i lederna. Manipulationsgreppet utförs med en snabb och lätt rörelse. Metoden är smärtfri och tekniken väljs efter patient och besvär. Effekten ger smärtlindring samt ökad avslappning av musklerna.
  • Mobilisering– syftet är detsamma som manipulation, det vill säga att återställa ledrörligheten.
  • Dry needling- metoden syftar till att minska smärt- och spänningstillstånd, såsom triggerpunkter i muskulatur som kan ge såväl lokal som utstrålande smärta. Tekniken skiljer sig från akupunktur men samma typ av nålar används.
  • Mjukdelsbehandling– innefattar triggerpunktsbehandling och massage för smärtlindring och ökad blodcirkulation.
  • Muskeltöj/stretching– ger smärtlindring, avslappning och styrkeökning i förkortad muskulatur. Stretching används även för att rehabilitera samt förebygga muskelskador.
  • Hemövningar och rådgivning- för att påskynda och bibehålla behandlingsprocessen får du såväl allmänna råd som hemövningar.

Pris för kiropraktik

Epassi, friskvårdsbehandling kiropraktik

750kr per besök

875kr per besök